ශ්‍රී ලංකාවේ වරාය පද්ධතියේ සංවර්ධනය සඳහා ආයෝජනය කිරීමට නෝර්වේ රාජ්‍ය සූදානම් බව ශ්‍රී ලංකාවේ නෝර්වේ තානාපති Thorbjorn Gaustadsaether මහතා පවසයි. “නෝර්වේ කියන්නේ කුඩා රටක්. මෙරට වරාය පද්ධතිය සඳහා ඉන්දියාව, චීනය…

ශ‍්‍රී ලාංකික සම්භවයක් සහිත නෝර්විජියානු පුරවැසියන් එරටදී එල්.ටී.ටී.ඊ. ධජය සහිතව අවමංගල්‍ය උත්සවයක් පවත්වා තිබෙනවා. හමුදා සම්ප‍්‍රදායන්ට අනුව මෙම අවමංගල්‍ය උත්සවය පවත්වා ඇති බවට වාර්තා වේ. මියගොස් සිටියේ ද ශ‍්‍රී ලාංකික…